«ԲԱԶԱԼՏ-ԷՄ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«ԲԱԶԱԼՏ-ԷՄ» ընկերությունն առաջարկում է հետևյալ շինարարական ծառայությունները

Ընկերությունը գործում է շինարարության հետևյալ ոլորտներում

«ԲԱԶԱԼՏ-ԷՄ» ընկերությունն առաջարկում է հետևյալ շինարարական ծառայությունները.

Կապիտալ շինարարություն

Վերակառուցում

Վերանորոգում